551 W

551W

 

AM Superhet

 

Röhren : ECH42, EAF42, EAF42, EL41, EM34, AZ41

 

Abmessungen : 54x37x23

 

551 W.2